Newyddion

05.10.17 WYTHNOS SGILIAU 

Bu disgyblion blwyddyn 7 yr ysgol fel rhan o'u wythnos sgiliau yn dysgu am faterion sy'n pryderu grwpiau amgylcheddol. Dyma rai ohonynt gyda'u gwaith creadigol sy'n dehongli rhai o'r prif faterion amgylcheddol.

Mwy o newyddion - cliciwch yma

 


 

 

 

 

 

 

 

Croeso

Ar ran disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Ogwen, rwy’n eich croesawu yn gynnes i wefan yr ysgol.

Gobeithiwn y gwelwch bod y wefan yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Ein bwriad yw diweddaru’r tudalennau yn rheolaidd, a byddwn yn croesawu unrhyw awgrymiadau neu sylwadau sut i’w datblygu ymhellach.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cysylltwch

Manylion Cyswllt:

Pennaeth: Mr Dylan Davies.

Cyfeiriad: Ysgol Dyffryn Ogwen, Ffordd Coetmor, Bethesda, Gwynedd LL57 3NN

Twitter

Lleoliad


Gweld Ysgol Dyffryn Ogwen mewn map mawr