Pwy di Pwy?
Staff yr Ysgol

UWCH DÎM RHEOLI

       

Dylan Davies - Pennaeth

Susan Jones - Dirprwy Bennaeth

Ann George - Pennaeth Cynorthwyol

Eleri Mitchelmore - Pennaeth Cynorthwyol

Richard Smith - Pennaeth Cynorthwyol

 

 

STAFF DYSGU

 

 

 

Bethan Andrews

Pennaeth Addysg Grefyddol

 

Jeni Davies

Pennaeth Technoleg Gwybodaeth

Sarah Ozanne

Saesneg

 

Claire Edwards

Athrawes Gwyddoniaeth

Cydlynydd ADY

Delyth Humphreys

Pennaeth Cerddoriaeth

 

*Ann George

Pennaeth Gwyddoniaeth

 

Emma Green

Pennaeth Ffrangeg

 

Lesley Howells

Pennaeth Cemeg

 

Delyth Hughes

Mathemateg

 

Ceri Ogwen Jones

Dylunio a Thechnoleg / Lletygarwch / Datblygiad Plentyn

Cydlynydd Gyrfaoedd

Julie Jones

Pennaeth Celf

 

Lynne Jones

Pennaeth Saesneg

 

Mark Jones

Addysg Gorfforol

Cydlynydd y Bac CA4

Gwenfair Matthews-Jones

Pennaeth Mathemateg

Pennaeth Bl. 8 a 9

*Eleri Mitchelmore

Pennaeth Addysg Gorfforol

Pennaeth Bl. 7

Jeni Lyn Morris

Cymraeg

 

Sian Owen

Saesneg

 

Awen Mair

Cymraeg

 

Dafydd Roberts

Pennaeth Cymraeg

 

Richard Smith

Pennaeth Dylunio a Thechnoleg

Pennaeth CA4

Francine Thomas

Pennaeth Ffiseg

 

Margaret Williams-Roberts

Pennaeth Hanes

Pennaeth y 6ed Dosbarth

Nest Williams

Pennaeth Daearyddiaeth

 

Catrin Williams

Athrawes CA3

 

 

STAFF ATEGOL

     

Nerys Williams

Swyddog Gweinyddol

Elana Gilford

Ysgrifenyddes

Lynwen Pritchard

Ysgrifenyddes

Rachel Davies

Technegydd Gwyddoniaeth, D&T, Mathemateg a Llyfrgellydd

Andrew Speddy

Technegydd TGCh

Eurwyn Hughes

Gofalwr

Trystan Dafydd

Swyddog Chwaraeon am oes

 

 

CYMORTHYDDION

     

 

Iolo Evans

Rhodri Evans

Joanne Jones

Tracey Owen

Jennifer Roberts

Rhys Jones

Matthew Williams

         

 

UWCH GYMORTHYDD

     

 

Sian Pritchard

       
         

 

UWCH GYMORTHYDDION ENCIL

     

 

Julie Hughes

Heidi Parker

     
         

 

ANOGWR DYSGU

     

 

Glenda Parry

 

     
         

 

GRŴP CYSYLLTIEDIG

   

Jackie Griffith

Nyrs Ysgol

Elenid Glyn

Seicolegydd Addysg

Bethan Lloyd Owen

Swyddog Gyrfaoedd

Linda Jones

Swyddog Lles

Dr Samina Khan

Meddyg Ysgol

Ben Nuss

Cwnselydd

 


 

Yn yr adran yma: