Tymhorau

 

Gwyliau Ysgol 2018/ 2019

TYMOR

Hydref 2018

3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

Gwanwyn 2019

7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019

Hâf 2019

29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 5 Medi, 2018.

GWYLIAU

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018

Hanner Tymor

24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019

Gwyliau'r Nadolig

25 Chwefror - 1 Mawrth 2019

Hanner Tymor

15 - 26 Ebrill 2019

Gwyliau'r Pasg

6 Mai 2019

Calan Mai

27 - 31 Mai 2019

Hanner Tymor

23 Gorffennaf - 30 Awst 2019

Gwyliau'r Haf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20.
(i’w gadarnhau).