Tymhorau

 

Gwyliau Ysgol 2017/ 2018

TYMOR

Hydref 2017

1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Gwanwyn 2018

8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018

Hâf 2018

9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 6 Medi, 2017.

GWYLIAU

Hyfforddiant mewn swydd Medi 29

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017

Hanner Tymor

25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018

Gwyliau'r Nadolig

12 - 16 Chwefror 2018

Hanner Tymor

26 Mawrth - 6 Ebrill 2018

Gwyliau'r Pasg

7 Mai 2018

Calan Mai

28 Mai – 1 Mehefin 2018

Hanner Tymor

23 Gorffennaf - 31 Awst 2018

Gwyliau'r Haf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon, a dydd Mawrth, 6 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).