Pwy di pwy

 

 

Awdurdod Addysg Lleol

Mr Rheinallt Puw

 

Mrs Nia Llwyd

 

Dr Dafydd Roberts

 

Mr Arwyn Oliver

Rhieni

Ms Fflur Roberts

 

Mrs Gwen Evans-Jones

 

Mrs Michele Gould

 

Mr Gerallt Hughes

 

Mrs Elin Sanderson

Staff Addysgu

Ms Lynne Jones

 

Mr Richard Smith

Staff Ategol

Ms Glenda Parry

Cymunedol

Mr Nigel Beidas

 

Mr Godfrey Northam

 

Dr Paul Rowlinson

 

Mr leuan Wyn

Pennaeth

Mr Dylan Davies

 

Gellir cysylltu â’r corff llywodraethu trwy’r clerc, Mrs Nerys Williams, yn yr ysgol.

Pennaeth Adran Addysg Cyngor Gwynedd

Mr Garem Jackson

 

 

Yn yr adran yma: