Pwy di Pwy?
Staff yr Ysgol

UWCH DÎM RHEOLI

Dylan Davies
Pennaeth

Susan Jones
Dirprwy Bennaeth

Dylan Jones
Dirprwy Bennaeth

Eleri Mitchelmore
Pennaeth Cynorthwyol

 

STAFF DYSGU

Bethan Andrews

Pennaeth Addysg Grefyddol

 

Llinos Alun

Daearyddiaeth (cyflenwi mamolaeth)

 

Amy Carter

Pennaeth Cynnydd Blwvddvn I 0-13 ac Anogwr Dvsgu

Jenifer Davies

Pennaeth TGCH
Cydlynvdd Cymhwvysedd Digidol

Claire Edwards

Gwyddoniaeth

 

Stephanie Garrod

Mathemateg

 

Ann George

Pennaeth Gwyddoniaeth

 

Emma Green

Pennaeth Ffrangeg

 

Lesley Howells

Pennaeth Cemeg

 

Delyth Hughes

Mathemateg
Cydlynydd Rhifedd

 

Julie Jones

Pennaeth Celf

 

Mark Jones

Pennaeth Addysg Gorfforol
Cydlynydd Heriau Bae CA4

 

Awen Mair

Pennaeth Cymraeg dros dro
Cydlynydd Prosiect Unigol Y Bae CA4

 

Eleri Mitchelmore

Addysg Gorfforol

 

Lliwen Morris

Mathemateg

 

Gill Murray

Dylunio a Thechnoleg

 

Ceri Ogwen Owen

Dylunio a Thechnoleg
Cydlynydd Addysg Gyrfaoedd ac Addysg Gysylltiedig a Gwaith

 

Emma Owen

Pennaeth Saesneg

 

Lora Owen

Cymraeg dros dro

 

Lowri Owen

Cymraeg

 

Sian Owen

Saesneg

 

Sarah Ozanne

Saesneg

 

Nia Roberts

Cymraeg dros dro

 

Helen Rowlands

Athrawes Arbenigol ADY

 

Richard Smith

Pennaeth CA4
Pennaeth Dylunio a Thechnoleg
Cvdlvnvdd lechyd a Diogelwch

 

Andy Thomas

Pennaeth Cerdd

 

Francine Thomas

Pennaeth Ffiseg

 

Clare Wallis

Addysg Gorfforol

 

Margaret Williams-Roberts

Hanes

 

Aled Williams

Pennaeth Mathemateg

 

Catrin Williams

Pynciau Cyffredinol
Pennaeth Cynnvdd Blwyddyn 8 a 9

 

Nest Williams

Pennaeth Daearyddiaeth

 

 

STAFF ATEGOL

Nerys Williams

Rheolwr Busnes a Chyllid

Lynwen Pritchard

Ysgrifenyddes

Anne Hills-Jones

Ysgrifenyddes

Andrew Speddy

Technegydd TGCh

Eurwyn Hughes

Gofalwr

Jill Oliver

Swyddog Data

Ffion Kellett

Technegydd Gwyddoniaeth, D&T, Mathemateg

Ffion Williams

Swyddog Chwaraeon am Oes

Rhys Jones

Swyddog Hwb Rygbi

 

 

CYMORTHYDDION

Iolo Evans

Rhodri Evans

Ceri Hulme

Joanne Jones

Donna Roberts

Matthew Williams

         

 

UWCH GYMORTHYDDION

Ceri Davies

Gareth Ellis

Julie Hughes

Tracey Owen

Heidi Parker

     
         

 

GRŴP CYSYLLTIEDIG

Menai Carson

Nyrs Ysgol

Nia Williams

Seicolellgydd Addysg

Bethan Lloyd Owen

Swyddog Gyrfaoedd

Linda Jones

Swyddog Lles

Dr Samina Khan

Meddyg Ysgol

Deneise Jones

Cwnselydd

 


 

Yn yr adran yma: