Pwy di Pwy?
Staff yr Ysgol

UWCH DÎM RHEOLI

       

Dylan Davies - Pennaeth

Susan Jones - Dirprwy Bennaeth

Dylan Jones - Dirprwy Bennaeth

Eleri Mitchelmore - Pennaeth Cynorthwyol

 

 

 

STAFF DYSGU

 

 

 

Bethan Andrews

Pennaeth Addysg Grefyddol

 

Amy Carter

Pennaeth Cynnydd Blwvddvn I 0-13 ac Anogwr Dvsgu

Jenifer Davies

Pennaeth TGCH
Cydlynvdd Cymhwvysedd Digidol

Claire Edwards

Athrawes Gwyddoniaeth

 

Steohanie Garrod

Mathemateg

 

*Ann George

Pennaeth Gwyddoniaeth

 

Emma Green

Pennaeth Ffrangeg

 

Lesley Howells

Pennaeth Cemeg

 

Delyth Hughes

Mathemateg
Cydlynydd Rhifedd

 

Julie Jones

Pennaeth Celf

 

Mark Jones

Pennaeth Addysg Gorfforol dros dro
Cydlynydd Heriau Bae CA4

 

Awen Mair

Cymraeg
Cydlynydd Prosiect Unigol Y Bae CA4

 

Gwenfair Matthews-Jones

Pennaeth Mathemateg

 

Eleri Mitchelmore

Addysg Gorfforol

 

Jeni Lyn Morris

Pennaeth Cymraeg
Cydlynydd Llythrennedd

 

Lliwen Morris

Mathemateg

 

Gill Murray

Dylunio a Thechnoleg

 

Ceri Ogwen Owen

Dylunio a Thechnoleg
Cvdlynvdd Addysg Gyrfaoedd ac Addysg Gysylltiedig a Gwaith

 

Emma Owen

Pennaeth Saesneg

 

Lowri Owen

Cymraeg

 

Sian Owen

Saesneg

 

Sarah Ozanne

Saesneg

 

Helen Rowlands

Athrawes Arbenigol ADY

 

Richard Smith

Pennaeth CA4
Pennaeth Dylunio a Thechnoleg
Cvdlvnvdd lechyd a Diogelwch

 

Andy Thomas

Pennaeth Cerdd

 

Francine Thomas

Pennaeth Ffiseg

 

Margaret Williams-Roberts

Pennaeth Hanes

 

Catrin Williams

Pynciau Cyffredinol
Pennaeth Cynnvdd Blwyddyn 8 a 9

 

Nest Williams

Pennaeth Daearyddiaeth

 

 

STAFF ATEGOL

     

Nerys Williams

Rheolwr Busnes a Chyllid

Lynwen Pritchard

Ysgrifenyddes

Anne Hills-Jones

Ysgrifenyddes

Andrew Speddy

Technegydd TGCh

Eurwyn Hughes

Gofalwr

Meryl Jones

Swyddog Data ar y cyd ag Ysgol Tryfan

Ffion Kellett

Technegydd Gwyddoniaeth, D&T, Mathemateg

Ffion Williams

Swyddog Chwaraeon am Oes

Rhys Jones

Swyddog Hwb Rygbi

 

 

CYMORTHYDDION

     

 

Ceri Davies

Gareth Ellis

Iolo Evans

Rhodri Evans

Joanne Jones

Donna Roberts

Matthew Williams

         

 

UWCH GYMORTHYDDION ENCIL

     

 

Julie Hughes

Heidi Parker

     
         

 

UWCH GYMORTHYDDION

     

 

Tracey Owen

Jennifer Roberts

     
         

 

GRŴP CYSYLLTIEDIG

   

Menai Carson

Nyrs Ysgol

Nia Williams

SeicolellYdd Addysg

Bethan Lloyd Owen

Swyddog Gyrfaoedd

Linda Jones

Swyddog Lles

Dr Samina Khan

Meddyg Ysgol

Deneise Jones

Cwnselydd

 


 

Yn yr adran yma: