Tymhorau

 

Gwyliau Ysgol 2019/ 2020

TYMOR

Hydref 2019

4 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019

Gwanwyn 2020

6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020

Hâf 2020

20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2019.

GWYLIAU

28 Hydref – 1 Tachwedd 2019

Hanner Tymor

23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020

Gwyliau'r Nadolig

17 - 21 Chwefror 2020

Hanner Tymor

6 - 17 Ebrill 2020

Gwyliau'r Pasg

8 Mai 2020

Calan Mai

25 - 29 Mai 2020

Hanner Tymor

21 Gorffennaf - 31 Awst 2020

Gwyliau'r Haf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mawrth, 1 Medi, 2020 i athrawon, a dydd Mercher, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau)..