Hafan > Gwybodaeth > Gwisg Ysgol

Gwisg Ysgol


Blwyddyn 7-11

 • Trowsus du clasurol neu Sgert ddu hyd at y pengliniau (Ni chaniateir jîns, leggings na thracwisg)
 • Crys polo glas golau
 • Crys Chwys glas tywyll gyda logo Ysgol Dyffryn Ogwen
 • Esgidiau du plaen (sawdl isel) a sannau tywyll

Chweched Dosbarth

 • Sgert ddu hyd at y gliniau neu drowsus du clasurol (Ni chaniateir jins, leggings na thracwisg)
 • Crys gwyn, tei 6ed dosbarth
 • Siwmper 6ed dosbarth
 • Esgidiau du plaen (sawdl isel) a sannau tywyll

Gwisg Iechyd a Lles (Chwaraeon)

 • Siorts neu leggings du
 • Crys-T gwyn
 • Crys rygbi neu Hwdi Addysg Gorfforol yr ysgol
 • Esgidiau addas i chwaraeon (‘trainers’ a ‘studs’)